• Post de comanda, supraveghere si control
  Instalatia de radionavigatie
  Instalatia de guvernare
  Instalatia electrica: tablouri de distributie si protectie, comanda si control, iluminat
  G
  enerator Diesel
  Instalatia de ancorare legare remorcare
  Echipamente de semnalizare (lumini de navigatie):
  Echipamente de salvare
  Instalatia de combustibil
  Instalatia de stins incendiu
  Instalatia de drenare-santina
  Instalatia de alimentare cu apa
  Instalatia de ape uzate (evacuare)
  Instalatia de ventilatie

  Dotari optionale :

  Instalatie de climatizare
  Instalatie audio-video
  Bowthrustere

  Observatie: Salonul se poate amenaja si altfel, la cererea beneficiarului.